Urbanist Hanoi

BackEvents » The Beatles Night - Tribute to John Lennon @ Whiskey Mystics and Men - W2M

The Beatles Night - Tribute to John Lennon @ Whiskey Mystics and Men - W2M

[DOORS . LIVE MUSIC]
Presents
The Beatles Night - Tribute to John Lennon
featuring The Cowboys Band and Special Guests
[Venue]: Whiskey Mystics and Men - W2M
[Address]: No 15, Alley 12, Đặng Thai Mai
[Time]: Sunday . 10th of Oct
[Ticket]: 120k early bird / 150k at door
(include 1 drink)
ALL BEERS: 50K
GIN TONIC: 50K
Các bạn chú ý là vé early bird (120k/vé gồm đồ uống) sẽ phân phối qua các kênh sau đây:
:: Echoes Café - 9 Hạ Hồi [all day] - 0983029010
:: Whiskey Mystics and Men - 15/12 Đặng Thai Mai [night time] - 0983029010
:: Bụi Store - P107, E5, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội - 0973378605

10th October 2020

9:00pm - 11:00pm

Whiskey Mystics and Men - W2M | Ngõ 12 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ

Print
icon