Urbanist Hanoi

BackEvents » Love Ya! @ Hanoi Rock City

Love Ya! @ Hanoi Rock City

"Roses are red
Violets are blue
You may not believe
But out there
Somewhere
Somebody is waiting for you"

Love Ya! - Đêm nhạc dành cho những người đã, đang và sẽ được yêu tại Hanoi Rock City.

Chúng tôi chẳng có gì ngoài nhạc hay từ Mạc and the oodstones, Xanh 8+1, Pink Frog cùng một tình yêu to lớn dành cho tất cả mọi người.

Và quan trọng là chúng ta có nhau ;)

See ya all on Valentine Day!

Friday, 14 Feb

8:30pm - 11:30pm

Hanoi Rock City | 27/52 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi

Print
icon