Urbanist Hanoi

Back Events » Canh Tý đọc Luân Lý @ Book Hunter

Canh Tý đọc Luân Lý @ Book Hunter

"Luân lý học" của Aristotle là cuốn sách đáng mong đợi nhất trong năm 2020 của Book Hunter, vì vậy, dù cuốn sách chưa được phát hành chính thức nhưng chúng tôi vẫn muốn dành số Reading with me đặc biệt vào Mồng Một Tết để nói về cuốn sách này.

Trong Reading with me tối Mồng Một Tết Canh Tý này, chúng tôi sẽ đề cập đến các vấn đề sau:
- Xây dựng nền tảng đạo đức ở Việt Nam, tại sao lại khó khăn đến vậy?
- Lý do Book Hunter chọn "Luân lý học" của Aristotle.
- Ảnh hưởng của "Luân lý học" trong lịch sử phương Tây.

Video sẽ được đăng tải vào lúc 20h00 tối Thứ Bảy, 25 tháng 1 năm 2020.
Diễn giả: Nhà văn Hà Thủy Nguyên

Saturday, 25 Jan

8:00pm - 9:00pm

Book Hunter | 592 Trường Chinh, Đống Đa, Hanoi

Print
icon