Urbanist Hanoi

BackEvents » Sunday Open Run @ West Lake

Sunday Open Run @ West Lake

Sự kiện Chạy Mở hàng tuần giúp mọi người luyện tập cùng nhau.
Không cần đăng ký, không phải đóng phí.

Open Run every Sunday
No fee, no charge

Thời gian: 5h30 chủ nhật 17/11
Địa điểm: Ngã 3 Văn Cao và Nguyễn Đình Thi.
LOCATION:
https://maps.app.goo.gl/cxeQuV27QZSi872FA

Có nước uống tại điểm xuất phát/vạch đích (bình to 20l), chúng tôi không có cốc dùng 1 lần, các bạn sử dụng bình đựng cá nhân để bảo vệ môi trường.

Nếu bạn muốn có tấm medal để lưu giữ kỷ niệm, vui lòng cho tnv xem checklog và đóng góp 150k phí sản xuất.
Có 2 mẫu medal riêng biệt cho 2 cự ly 1 vòng và 2 vòng.

Ban quản trị sẽ cố gắng giữ sự kiện này hàng tuần để các bạn có buổi chạy dài cuối tuần cùng nhau đỡ nhàm chán.
Chúc các bạn vui vẻ.

Every Sunday

5:30am - 8:30am