Urbanist Hanoi

BackEvents » Exhibition: C O N F L I C T @ Cafe Qua Dat Tron

Exhibition: C O N F L I C T @ Cafe Qua Dat Tron

"Paintings tell stories, and stories need conflits. Come to ...see my paintings, hear my stories and learn about our conflicts. "

Một triển lãm nho nhỏ của hoạ sĩ trẻ Trần Hải Long

Cùng tâm sự, chia sẻ về con đường làm nghệ thuật. Và quan trọng, hãy trải nghiệm | hoà mình cùng những mâu thuẫn của chúng ta.

Day 1 | 11.10: Trần Hải Long và những chia sẻ.
Day 2&3 | 12-13.10: Cùng kí hoạ
Day 4 | 14.10: Talk | Critique và con đường mới.
Day 5 | 15.10: Critique & Therapy session.

From 11 to 16 October

6:00pm - 11:00pm

Cafe Qua Dat Tron | Số 1, Ngách 87 Ngõ 190 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội,i

Print
icon