Urbanist Hanoi

BackEvents » À thì: Chungking Express & Days of Being Wild @ OKIA Cinema

À thì: Chungking Express & Days of Being Wild @ OKIA Cinema

Tuần này chúng mình chiếu 2 PHIM có TRƯƠNG QUỐC VINH. Và cùng của Vương Gia Vệ đạo diễn. Mời bạn mang gối, mang đệm qua ngồi/nằm xem phim với bọn mình cuối tuần nhé!

Các bạn ghé xem phim, vui lòng ủng hộ rạp chiếu bóng nhỏ nhất thế gian của bọn mình 50,000 (Đã được bao gồm một đồ uống) hỗ trợ chúng mình tổ chức các sự kiện tiếp theo nhé!

Saturday, 5 October

7:30pm - 10:00pm

OKIA Cinema | Alley 639, Lane 39, house 39, Hoang Hoa Tham, Hanoi

Print
icon