Urbanist Hanoi

BackEvents » 25.15.10 @ Hanoi Rock City

25.15.10 @ Hanoi Rock City

GREEN DAY special!

Hello, chúng mình đã quay lại theo đúng hẹn tới tháng 9 chúng mình lại nhoi lên làm show. Năm nay thì chúng mình quyết định ngủ dậy sớm hơn 3 tuần hehe, vì lần này sẽ là lần chúng mình có đầy đủ thành viên nhất kể từ show 2 năm trước cũng chính tại HRC.

25 năm phát hành album Dookie.
15 năm phát hành album American Idiot.
10 năm phát hành album 21st century breakdown.

Early bird:
- 100k cho 1 vé
- 250k cho 3 vé
- 400k cho 5 vé
At gate:
- 120k cho 1 vé

Contact via 0913220602 

 

Sunday, 8 September

8:00pm - 11:00pm

Hanoi Rock City | 27/52 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi

Print
icon