Urbanist Hanoi

BackEvents » Screening: Where Choreo-Cinema meets Dance @ Six Space

Screening: Where Choreo-Cinema meets Dance @ Six Space

MOVIE | DANCE | CINEMA | MUSIC

Screendance Touring Festival selections 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Thời lượng chiếu/ Duration: 60 mins
Đạo diễn/ Directeur: Ximena Monroy
Giám tuyển / Curators: Paulina Ruiz Carballido & Ximena Monroy.

Tuyển tập các bộ phim ngắn hội tụ về nghệ thuật khiêu vũ, nghệ thuật cơ thể và điện ảnh. Sự kiện này đánh dấu hợp tác giữa Agite y Sirva Festival và Lễ hội Krossing Over Arts xung quanh chủ đề “Cội rễ".

A selection of short films where dance, video and body arts merge. This selection presents a collaboration between Agite y Sirva Itinerant Festival of Videodance and Krossing Over Arts on the theme "Roots".

FREE TICKET

 

Wednesday, 17 April

7:00pm - 8:00pm

Six Space | 94B Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi

Print
icon