Urbanist Hanoi

BackEvents » Winter Sonata - "Plainting" Workshop @ Bluebirds' Nest

Winter Sonata - "Plainting" Workshop @ Bluebirds' Nest

Link đăng ký:

http://bit.ly/2QFbsAO
Một bản tình ca mùa đông với chút nhấn nhá sắc đỏ và xanh trên nền tuyết trắng. Những điều mới mẻ sẽ được bật mí trong workshop lần này nhé :)

 

Sunday, February 17

2:30pm - 5:30pm

Bluebirds' Nest | 13, 19 Dang Dung, Hanoi

Print
icon